Cuốn sách của các vị Bề trên
Tác giả: Louis Colin
Ký hiệu tác giả: CO-L
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006635
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0007888
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT  9
Chương I: Quyền bính hính thức và Quyền bính cá nhân 9
Chương II: Các khía cạnh khác nhau của chức vụ Bề trên 21
Chương III: Quyền hành và bổn phận của vị Bề trên 31
Chương IV: Học tập về các cai trị 41
Chương V: Việc huấn luyện tri thức 53
Chương VI: Hiểu biết về Hội Dòng 65
Chương VII: Một tâm hồn đạo đức 77
Chương VIII: Các nhân đức đối thần 89
Chương IX: Sự vâng phục 105
Chương X: Sự khiêm tốn 117
Chương XI: Sự khó nghèo 131
Chương XII: Tinh thần cầu nguyện 141
Chương XIII: Đời sống nội tâm 153
PHẦN HAI  
Chương I: Đức tính thứ nhất của vị Bề trên 167
Chương II: Sự không ngoan, một nhân đức phức tạp 177
Chương III: Vị Bề trên cần tránh những kẻ thù của sự khôn ngoan 191
Chương IV: Vị Bề trên khôn ngoan 205
Chương V: Sự kiên quyết đích thực 215
 Chương VI: Vai trò của sự cương quyết 229 
Chương VII: Mưu tìm thiện ích chung  237 
 Chương VIII: Phản ứng khi có điều xấu xảy ra  251
Chương IX: Vị Bề trên với trái tim nhân hậu   261
Chương X: Vị Bề trên với tấm lòng nhân hậu  271 
Chương XI: Vị Bề trên nhân hậu trong lời nói và việc làm  279