Chuyện chúng mình
Phụ đề: 9 bài suy niệm cho nữ tu
Tác giả: Đình Trinh
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001191
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 19
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 3
Nỗi buồn hoa phượng 4
Nửa sắt nửa sành 11
Phượng hoàng và chim sẻ 19
Lắng nghe trong canh thâu 29
Bài ca mới cho một loài hoa 38
Có phải thự đáy lòng 44
Chuyện chúng mình 52
Sự trưởng thành tâm lý 63
Một kết luận cho đời tu 69
Các bài đọc thêm 75
Mẹ Tê-rê-xa thành phố Calcutta 76
Giáo hội quan tâm đến sứ mệnh 90
hoàn cảnh chúng ta 93
Tê-rê-xa của Chúa Giê-su thánh Tê-rê-xa thành Avila 104
Trong vườn Tê-rê-xa "Giê-su của Tê-rê-xa" 118
Tê-rê-xa Avila người say mê Thiên Chúa 120