Thắp sáng đời dâng hiến
Phụ đề: Niềm vui và vẻ đẹp trong đời theo Chúa
Tác giả: Lm. Đa Minh Trần Ngọc Đăng
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007158
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007159
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007160
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007161
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007162
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007163
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các chữ viết tắt 3
Lời ngỏ 5
Bài 1: Công đồng Vaticanô II 6
Sắc lệnh "Đức ái trọn hảo" (perfectae caritatis, DT hoặc PC) 8
Hiến chế "Ánh sáng muôn dân" (Lumen Gentium, GH hoặc LG) 14
Bài 2: Tâm tình biết ơn 20
Bài 3: Tình yêu đức ái 27
Bài 4: Sống đời khiết tịnh với tình yêu quảng đại 38
Bài 5: Sống đời thanh bần với tấm lòng thanh thoát 46
Bài 6: Sống đời vâng phục với nội tâm khiêm nhường 56
Bài 7: Sống chung trong tình huynh đệ 66
Bài 8: Trưởng thành đời tu 80
Bài 9: Niềm vui dâng hiến 86
Bài 10: Nét đẹp của đời sống Thánh hiến 109
Bài 11: Chứng nhân tình yêu 113
Phụ lục 151
Tài liệu tham khảo 181
Mục lục 189