Đại hội Tu sĩ toàn quốc lần thứ IV
Tác giả: Ủy Ban Tu Sĩ
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002185
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 212
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002186
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 212
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014670
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015607
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 212
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tuyên bố chung của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu 5
Đề tài 1: Giáo hội cảm phục và biết ơn những người sống đời thánh hiến 11
Đề tài 2: Can đảm đối diện với thử thách và thách đố 35
Đề tài 3: Dấn thân thăng tiến đời sống thiêng liêng 65
Đề tài 4: Làm chứng cho tình yêu trong đời sống thánh hiến 89
Huấn thị Xuất phát lại từ Đức Kitô 135