Một con đường tận hiến
Phụ đề: Tài liệu bồi dưỡng đời tu
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000387
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 172
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000519
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 172
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003491
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 172
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích