Tâm tình Chúa Con
Phụ đề: Hành trình huấn luyện đời sống Thánh hiến
Nguyên tác: I Sentimenti Del Figlio
Tác giả: Amadeo Cencini
Ký hiệu tác giả: CE-A
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003020
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004745
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích