Discernement et culture des vocations
Tác giả: Abbé Joseph Pinault
Ký hiệu tác giả: PI-A
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011395
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 18
Số trang: 345
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích