Nhân cách đời tu
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3
Từ khóa: Huấn luyện, Nhân cách, Cộng đoàn, Thách đố, Căn tính, Linh đạo, Cái tôi, Cơ chế

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015767
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015774
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015775
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 9
Dẫn nhập 11
1. Những thách đố cho đời tu ngày nay 13
1.1. Danh 15
1.1.1. Chủ nghĩa cá nhân 15
1.1.2. Quyền lực 17
1.2. Lợi 19
1.2.1. Chủ nghĩa hưởng thụ 19
1.2.2. Chiếm hữu 20
1.3. Thú 21
1.3.1. Chủ nghĩa khoái lạc 21
1.3.2. Hưởng thụ 22
2. Những mặt nạ trong đời tu 24
2.1. Cái tôi vĩ đại 24
2.2. Cái tôi nhút nhát 26
2.3. Cái tôi nệ luật 28
2.4. Cái tôi hình thức 30
2.5. Cái tôi tích cực 32
2.6. Cái tôi tiêu cực 32
2.7. Cái tôi tự ái 33
3. Những cơ chế tự vệ trong đời tu 35
3.1. Cơ chế tự vệ chối bỏ thực tế 36
3.2. Cơ chế tự vệ dồn nén 36
3.3. Cơ chế tự vệ đóng cửa 37
3.4. Cơ chế tự vệ thay thế 38
3.5. Cơ chế tự vệ gán ghép cảm xúc 38
3.6. Cơ chế tự vệ phản ứng 39
3.7. Cơ chế tự vệ nhập tâm 39
3.8. Cơ chế tự vệ hoài cổ 40
3.9 Cơ chế tự vệ hợp lý hoá 40
4. Nhân cách tôn giáo 42
4.1. Thuật ngữ 42
4.2. Tiêu chuẩn đánh giá 43
4.3. Chướng ngại 44
4.4. Tiến trình hình thành nhân cách tôn giáo 48
4.4.1. Thần tượng 48
4.4.2. Cầu khẩn 51
4.4.3. Hiệp thương 51
5. Nhân cách đời tu 53
5.1. Chướng ngại 54
5.1.1. Không trung thực 54
5.1.2. Lệ thuộc 55
5.1.3. Cầu toàn 56
5.1.4. Ghen tỵ 57
5.2. Những giai đoạn đời tu 59
5.2.1. Bước đầu đời tu 59
5.2.2. Khấn sinh 70
5.2.3. Khấn sinh 71
5.2.4. Tuổi già 72
5.3. Tiêu chuẩn 73
5.3.1. Tự do đáp trả lời mời gọi 76
5.3.2. Ước muốn chiếm hữu 79
5.3.3. Con tim không chia sẻ 79
6. Cộng đoàn giúp hình thành nhân cách đời tu 81
6.1. Cộng đoàn là một hồng ân 81
6.2. Cộng đoàn yêu thương 83
6.3. Cộng đoàn hiệp thông 84
7. Trưởng thành đời tu 87
7.1. Cảm xúc 87
7.2. Lý trí 90
7.3. Ý chí 94
8. Giới tính trong đời tận hiến 96
9. Cầu nguyện 99
9.1. Cầu nguyện với Thiên Chúa nào? 100
9.2. Cảm xúc an toàn 101
9.3. Chữa lành và giải thoát 103
10. Sống trong Chúa Thánh Thần 108
10.1. Hiện hữu 108
10.2. Thể lý 110
10.3 Tâm lý 114
10.4 Tâm linh 117
11. Linh đạo đời tu 122
11.1. Thuật ngữ 122
11.2. Tự huỷ 124
11.3. Niềm vui 126
11.4. Hiệp thông 129
12. Căn tính 131
13. Nhân cách điển hình 134
13.1. Thánh Phanxicô thành Assisi 134
13.2. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 137
Kết luận 140