Giáo lý dẫn giải
Phụ đề: Giáo dục nhi đồng
Tác giả: Lm. Giuse M. Phạm Khắc Thẩm
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015127
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 516
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015562
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 516
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
PHẦN I: ĐỨC TIN VÀ KINH TIN KÍNH 6
Bài 2: Thiên Chúa 22
Bài 3: Thiên Chúa Ba Ngôi 39
Bài 4: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ 53
Bài 5: Con người đầu tiên và tội nguyên tổ 71
Bài 6: Lời hứa ban Đấng Cứu Thế 84
Bài 7: Mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc 92
Bài 8: Cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu 108
Bài 9: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 125
Bài 10: Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông 153
Bài 11: Chúa Giêsu phục sinh 154
Bài 12: Chúa Giêsu lên trời 162
Bài 13: Ngày sau Chúa lại đến phán xét 166
Bài 14: Chúa Thánh Thần 177
Bài 15: Bảy ơn Chúa Thánh Thần 202
Bài 16: Hội thánh Công giáo 238
Bài 17: Những đặc sủng trong Hội thánh 265
Bài 18: Hội thánh duy nhát, thánh thiện, công giáo và tông truyền 294
Bài 19: Phẩm trật trong Hội thánh 335
Bài 20: Các thánh thông công 374
Bài 21: Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội thánh 386
Bài 22: Mười hai nhân đức của Đức Mẹ 403
Bài 23: Tôi tin phép tha tội 431
Bài 24: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại 437
Bài 25: Tôi tin hằng sống vậy 460
Bài 26: Phán xét chung 492