Giáo lý sơ lược
Tác giả: Giáo hội Công giáo
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002193
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I 0
1. Thiên Chúa có một chương trình, chương trình ấy có ba nhiệm vụ 3
2. Thiên Chúa có một chương trình, chương trình ấy có ba nhiệm vụ. 5
Chương trình ấy rải ra làm ba bước 5
3. Tìm hiểu thêm về ba bước trong chương trình Thiên Chúa 7
4. Thiên Chúa có một chương trình, chương trình ấy có ba nhiệm vụ. Chương trình ấy 9
rải ra làm ba bước. Ta có ba chức năng để thực hiện chương trình ấy. 9
5. Thiên Chúa có một chương trình, chương trình ấy có ba nhiệm vụ. Chương trình ấy 11
rải ra làm 3 bước. Ta có 3 chức năng để thực hiện chương trình ấy. 3 chức năng hđ … 11
6. Tìm hiêu thêm về hai phạm vi hoạt động của giáo dân 13
7. Ba chức năng hoạt động trong 2 phạm vi để đạt 1 mục đích là Nước Thiên Chúa 15
8. Nhiệm vụ thứ nhất: Yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yếu sáng tạo 17
9. Tìm hiểu thêm về nhiệm vụ thứ nhất: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng 19
10. Nhiệm vụ thứ hài: Thương yêu nhau. Con người trong đạo mới là thân thể Chúa Kitô 21
11. Tìm hiểu thêm về nhiệm vụ thứ hai: Thương yêu người khác như chính mình 24
12. Nhiệm vụ thứ 3: Làm chủ thiên nhiên. Thiên nhiên là công trình của Thiên Chúa. 27
13. Tìm hiểu thêm về nhiệm vụ thứ 3: Thiên nhiên phải trở thành phác thảo đời sau 29
14. Chương trình Thiên Chúa có ba bước: Bước thứ nhất: Đạo tự nhiên 32
15. Bước thứ hai: Đạo cụ Môsê 34
16. Bước thứ ba: Đạo mới Chúa Kitô 36
17. Tìm hiêu thêm về bước ba: Đạo mới Chúa Kitô 38
18. Chúa Thánh Thần kiện toàn công việc của Chúa Kitô 41
19. Giáo hội là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô 44
20. Đức Maria trong chương trình của Thiên Chúa 46
21. Lễ nghi khai tâm nhập đạo 50
22. Tìm hiểu thêm về lễ nghi khai tâm nhập đạo 53
23. Tin - Cậy - Mến 55
24. Cầu nguyện là rất quan trọng để nuôi dưỡng đời sống công giáo 58
25. Nuôi dưỡng đời công giáo: Lời và Bánh 61
26. Đời công giáo thể hiện ra ngoài: Làm chứng cho Chúa. Lễ nghi thêm sức. 64
27. Uốn nắn và thanh tẩy đời công giáo: Lòng thống hối và bí tích hòa giải 67
28. Tìm hiểu thêm về lòng thống hối và bí tích hòa giải 70
29. Ba chức năng của người Kitô hữu: Chức năng thứ nhất: là thầy cả (tư tế) 72
30. Hoạt động chính của chức năng thầy cả của giáo dân: Cùng dâng lễ với Chúa Giêsu 74
31. Tìm hiểu thêm về chức năng thầy cả của giáo dân: Đưa đạo vào cuộc sống. 77
32. Chức năng thứ hai là tiên tri 79
33. Chức năng thứ ba là vua (làm chủ) 82
34. Tìm hiểu thêm về chức năng là vua: làm chủ thiên nhiên 85
35. Làm chủ gia đình: Bí tích hôn nhân công giáo 88
36. Hàng giáo phẩm trong chương trình của Thiên Chúa 91
37. Chương trình Thiên Chúa thực hành ở hai phạm vi. Thứ nhất là phạm vi đạo 94
38. Phạm vi đời 97
39. Thanh tẩy đời công giáo cuối cùng: Bí tích xức dầu bệnh nhân 100
40. Kết thúc chương trình Thiên Chúa: sự biến đổi cuối cùng 103
41. Chúa Giêsu hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời 107
42. Kích thước đời Chúa Giêsu Chúa chúng ta 109
43. Chúa Giêsu làm người bình thường như ta chỉ trừ tội lỗi 112
44. Chúa Giêsu xuống làm người như ta nhưng là Thiên Chúa thật 115
45. Chúa Giêsu xuống thế làm người nhưng tự ý thức mình là Thiên Chúa 118
46. Chúa Giêsu thực hành sứ mệnh. Nhiệm vụ thứ nhất: yêu mến Thiên Chúa 121
47. Nhiệm vụ thứ hai: Thương yêu ta 124
48. Nhiệm vụ thứ ba: Làm chủ thiên nhiên 127
49. Chúa Giêsu dẫn ta đến cùng Chúa Cha. 130
50. Chúa Giêsu mạc khải trời mới đất mới 133
51. Tôi tin có Hội thánh 136
52. Giáo hội trong chương trình của Thiên Chúa 139
53. Chúa Giêsu là đầu Giáo hội, Thánh Linh là linh hồn Giáo hội, Gh là thân thể CGS. 142
54. Giáo hội là một cộng đồng có tổ chức dẫn ta đến cùng Chúa Kitô 144
55. Đức Giêsu: Có một thân thể do Đức Maria sinh ra. Có một thân thể bí tích trong 147
hình bánh rượu. Có một thân thể mầu nhiệm là Giáo hội. 147
56. Sự thánh thiện của Giáo hội 150
57. Bản chất và hình thái bề ngoài của Giáo hội 153
58. Giáo hội duy nhất và giáo đoàn địa phương 156
59. Giáo dân xây dựng Giáo hội 159
60. Đức Maria và Giáo hội 162
61. Mục lục 165