Catéchèse pour l'homme d'aujourd'hui
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012851
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 22
Số trang: 313
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích