Bản toát yếu sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Giáo lý Đức Tin
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000301
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007103
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008896
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014855
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015517
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 11
PHẦN I. TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 27
Mục thứ nhất: "Tôi tin"-"chúng tôi tin" 27
Mục thứ hai: Tuyên xưng đức tin kitô giáo 41
Mục thứ nhất: Nhiệm cục bí tích 111
Mục thứ hai: Bảy Bí tích của Hội Thánh 123
Mục thứ nhất: Ơn gọi của con người: Đời sống trong Chúa Thánh Thần 161
Mục thứ hai: Mười điều răn 187
PHẦN IV. KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO 229
Mục thứ nhất: Kinh nguyện trong đời sồng Kitô hữu 229
Mục thứ hai: Lời kinh Chúa dạy: Kinh Lạy Cha 250