Catéchisme de L' Église Catholique
Tác giả: Église Catholique
Ký hiệu tác giả: CATH
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008692
Nhà xuất bản: Plon
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 24
Số trang: 676
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích