Niềm vui làm con Chúa
Phụ đề: Để đào sâu đức tin Kitô giáo
Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014136
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014137
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015460
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời gửi các bạn trẻ 5
Vào truyện: Đôi nét về Chúa Giêsu Kitô 7
Bảng ký hiệu 14
Phần I: Khám phá tình Cha  
1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa 17
2. Thiên Chúa nới với loài người 24
3. Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi 33
4. Những sự thật cuối cùng 40
5. Ngỏ lời với Thiên Chúa 51
6. Hiểu và sống Kinh Lạy Cha 59
Phần II: Khám phá công cuộc của tình Cha  
7. Thiên Chúa dụng nên trời đất, muôn vật và loài người 65
8. Con người mang hình ảnh Thiên Chúa 75
9. Loài người được dựng nên có nam có nữ 82
10. Tội tổ tông và lời hứa cứu độ 89
11. Thiên Chúa chọn các tổ phục và lập dân riêng của Ngài 99
12. Thiên Chúa cứu thoát dân Ngài 105
13. Sống theo giao ước 112
14. Đất hứa và vương quốc 119
15. Dân Chúa bị lưu đày và hồi hương 125
Phần III: Khám phá ơn làm con Thiên Chúa  
16. Chúa Giêsu cứu thế giáng sinh 133
17. Một gia đình đầy lòng Tin, Cậy và yêu Mến Chúa 140
18. Tự do, lương tâm và trách nhiệm 148
19. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ 155
20. Nước Chúa, Luật Chúa và ơn Chúa 159
21. Đức Giêsu rao giảng nước Thiên Chúa 168
22. Tội lỗi làm ta xa Thiên Chúa 175
23. Điều răn thứ nhất: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa 182
24. Điều răn thứ hai: Chớ kêu tên Thiên Chúa vô cớ 189
25. Điều răn thứ ba: Sống ngày Chúa Nhật 196
26. Điều răn thứ tư: Đạo hiếu 204
27. Điều răn thứ năm: Bảo vệ sự sống 212
28. Điều răn thứ sáu: Chung thuỷ trong hôn nhân 218
29. Điều răn thứ bảy: Sống công bằng 226
30. Điều răn thứ bảy: Công bằng xã hội 232
31. Điều răn cuối : Chân thật và yêu thương tận cõi lòng 240
32. Hướng tới đức Ái hoàn hảo 251
Phần IV: Khám phá Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế  
33. Hiện thân của lòng thương xót 258
34. Khám phá Đức Giêsu Kitô 263
35. Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống 270
36. Đức Giêsu bị chống đối 276
37. Bữa ăn thổ lộ tâm tình 282
38. Chúa Giêsu bị khổ nạn và chết trên Thập Giá 287
39. Chúa Giêsu sống lại 292
40. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần 298
41. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi 305
42. Kể lại Đức Tin cho nhau nghe 311
Phần V: Khám phá ơn Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh  
43. Chúa Thánh Thần khai sinh Hội Thánh 318
44. Dân mới của Thiên Chúa 325
45. Mầu nhiệm Hội Thánh 330
46. Sự hiệp thông giữa các thánh 335
47. Đức Maria trong mầu nhiệm Hội Thánh 340
48. Năm phụng vụ 347
49. Các phép bí tích 353
50. Bí tích Thánh Tẩy 359
51. Bí tích Thêm Sức 366
52. Bí tích Thánh Thể 372
53.Thánh lễ 379
54. Bí tích thống hối 386
55. Bí tích truyền chức thánh 392
56. Bí tích Hôn Phối 398
57. Bí tích xức dầu bệnh nhân 406
58. Cỏ dại giữa lúa đồng 411
59. Tỉnh thức chờ đợi Đức Kitô đến hoàn tất lịch sử 427
Bài kết thúc "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" 432
PHỤ LỤC  
Những kinh cần thuộc 438
Lưu ý các dự tòng 443