Niềm vui làm con Chúa
Phụ đề: Để đào sâu đức tin Kitô giáo
Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014136
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014137
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích