Aux Sources du Catéchisme
Phụ đề: Au Temps de l'avent: La Promesse
Tác giả: J. Colomb, P.S.S.
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012416
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích