Giáo lý mới. Thời đại mới
Phụ đề: Đức tin Công giáo
Tác giả: Uỷ Ban Hồng Y
Ký hiệu tác giả: UYB
Dịch giả: Nguyễn Ước
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000954
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 943
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007275
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 943
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời dịch giả 7
Cách dùng sách này 11
Phần thứ nhất: Mầu nhiệm của sự sống 23
Con người kẻ tra vấn 25
Sự lớn lao và khốn khổ của con người 28
Sự tiến hóa của thế giới 35
Khát vọng mênh mông 41
Khát vọng của lương tâm 45
Đòi hỏi đấng vô biên 47
Thử thách cho lí luận 49
Thông điệp chúng ta nghe từ ngài 52
Phần thứ hai: Đường tới Đức Kitô 59
Đường của các dân tộc 61
Các tôn giáo nguyên thủy 61
Các nền văn hóa lớn của quá khứ 63
Ấn Độ giáo 65
Phật giáo 67
Vũ trụ đạo của trung hoa 69
Hồi giáo 71
Chủ nghĩa nhân bản và chủ nghĩa Mác 72
Thánh linh Thiên Chúatrong toàn thế gian 74
B. Đường của israel 76
Những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa 76
Lời Thiên Chúa 81
Kinh thánh 93
Phần thứ ba: Con người 125
Chứng nhân cho sự sáng 127
Sự ra đời của Đức Giêsu 134
Thanh tẩy và cám dỗ 166
Nước Thiên Chúa 170
Các biểu hiệu 189
Người thầy của cầu nguyện 199
Ý chúa cha 215
Đấng cứu thế vào cộng đoàn của ngài 236
Người này là ai 251
Đường đến phục sinh 268
Đến và ở lại Giêrusalem 277
Bữa tiệc ly 281
Cái chết của đấng công chính 291
Xuống cõi chết 299
Sống lại và ở cùng bạn 303
Cử hành lễ phục sinh 315
Bên hữu Chúa Cha 322
Ta sẽ gởi đến Đấng phù trợ 328
Phần thứ tư: Đường của Đức Kitô 341
Giáo hội sơ khai 343
Lịch sử giáo hội 359
Đức tin đến bằng tai nghe 396
Rửa bằng nước với lời 405
Những biểu tượng của sự sống 422
Thêm sức 428
Quyền năng của tội lỗi 433
Cứu độ 450
Sống chan chứa 479
Đức tin 483
Hi vọng 497
Tình yêu 501
Cầu nguyện theo Kitô giáo 508
Chúa nhật 533
Lời hằng sống 536
Phép thánh thể 552
Dân tộc tư tế 576
Thừa tác vụ 592
Giới răn thứ hai giống thứ nhất 613
Hôn nhân và gia đình 629
Những lời khuyên của phúc âm 674
Giáo hội và nhà nước 686
Tôn trọng sự sống 692
Lao động giữa thế gian 701
Của cải trần gian 707
Giúp người có nhu cầu 713
Việc sống 719
Cuộc tìm kiếm chân lý 724
Sa ngã của Kitô hữu 738
Tha thứ 747
Phần thứ năm: đường về chhung cuộc 763
Tối hậu 765
Thiên Chúa 799
Mục lục chủ đề 824
Bản bổ sung của Ủy ban Hồng y 835
Tên các sách Kinh thánh 941
Phụ lục 945