Nối lửa cho đời: Giảng dạy giáo lý theo Kinh Thánh
Tác giả: Lm. Lê Quang Uy
Ký hiệu tác giả: LE-U
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Tập E
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001192
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001361
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu về giáo trình 7
Chương I: Bước đầu giảng đạo của Chúa Giêsu 11
a. Chúa Giêsu từ đâu đến 11
b. Dư luận bàn tán ở Caphacnaum 22
Chương II: Chúa Giêsu đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người 27
Chương III: Chúa Giêsu giảng dạy bằng dụ ngôn 37
a. Tin Mừng về nước Thiên Chúa 38
b. Thái độ đón nhận Tin Mừng Nước Trời 41
c. Tin Mừng về giới răn yêu thương 43
d. Lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha 44
e. Thái độ vâng phục của Thiên Chúa 46
Chương IV: Chúa Giêsu kêu gọi hãy theo Chúa 49
a. Chúa Giêsu kêu gọi nhóm mười hai 50
b. Những kẻ không muốn theo Chúa Giêsu 54
c. Nhóm mười hai sống với Chúa Giêsu 55
Chương V: Chúa Giêsu dùng bữa với các bạn hữu 65
a. Chúa Giêsu giảng dạy qua các bữa ăn 66
b. Chúa Giêsu ban chính mình làm của ăn 72
Chương VI: Những điều xác tín của Chúa Giêsu 79
a. Con người ta ai cũng có một giá trị 80
b. Tha thứ là một trong nhứng cử chỉ đẹp nhất 82
c. Không ai tự sức mình mà biết được Thiên Chúa 85
d. Điều thiết yếu nhất: Kính Chúa yêu người 89
e. Kẻ lớn nhất không phải là kẻ ra lệnh 94
f. Sự sống mạnh hơn sự chết 96
Chương VII: Ông này là ai? 99
a. Không ai biết rõ Chúa Giêsu là ai? 99
b. Chỉ Thiên Chúa mới có thể cho biết Chúa Giêsu là ai 108
Chương VIII: Chúa Giêsu chết trên Thập Giá 113
a. Tại sao Chúa Giêsu bị kết án tử hình 113
b. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu 118
c. Chúa Giêsu đã hy sinh mạnh sống mình 124
Chương IX: Lịch sử đời Chúa còn tiếp diễn 127
a. Từ Thập Giá đến ngũ tuần 129
b. Một phép lạ tại đền thờ gây tiếng vang khắp nơi 132
c. Các tín hữu đều đồng tâm nhất trí 134
d. Nhà chức trách đối phó với các tông đồ 136
Chương X: Một luồng thần phong thổi khắp thế giới 141
a. Ông Têphanô bị hạ sát 142
b. Ông Philipphê rửa tội cho một người quyền thế 143
c. Ông Phêrô rửa tội cho một người Rôma 144
d. Niềm tin vào Đức Giêsu lan rộng tới Antiokia 147
e. Antiokia trở thành điểm truyền giáo 150
f. Tông đồ Phaolô một người say mê Đức Giêsu 153
Chương XI: Chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu 157
a. Theo sách Tin Mừng của ông Gioan 158
b. Theo sách Tin Mừng của ông Mattheu 159
c. Theo sách Tin Mừng của ông Luca 161
d. Theo các Thư của ông Phaolô 164
Chương tổng kết 171
a. Các sách Kinh Thánh 172
b. Xứ sở Chúa Giêsu đã sống lại 187
c. Tôn giáo của người Do Thái thời Chúa Giêsu 189
d. Những giai đoạn lớn trong cuộc đời Chúa Giêsu 198
CÁC GỢI Ý SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH 207
Gợi ý thứ nhất về chương trình 207
Giợi ý thứ hai về chương trình 209
Gợi ý thứ nhất về phương pháp 211
Gợi ý thứ hai về phương pháp 213
Gợi ý thứ ba về phương pháp 216
Gợi ý thứ tư về phương pháp 220
Gợi ý thứ năm về phương pháp 223
Gợi ý thứ sáu về phương pháp 227
Gợi ý thứ bảy về phương pháp 229