Educating Congregations
Phụ đề: The future of Christian education
Tác giả: Charles R. Foster
Ký hiệu tác giả: FO-C
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003695
Nhà xuất bản: Abingdon Press
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích