Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Giáo lý Đức Tin
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000002
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 1083
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000059
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 1083
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000060
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 1083
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000061
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 1083
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000062
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 1083
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích