Giáo lý Giáo hội Công giáo
Phụ đề: Biên soạn cho giáo dân Việt Nam
Tác giả: Nhóm biên soạn
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000956
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 474
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002381
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 478
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003397
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 478
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003423
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 478
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003424
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 478
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích