Youcat Việt Nam
Phụ đề: Giáo lý Hội thánh Công giáo cho người trẻ
Tác giả: ĐHY. Christoph Schönborn và cộng sự
Ký hiệu tác giả: SC-C
Dịch giả: Lm. Nguyễn Mạnh Đồng
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005327
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007171
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007172
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007198
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010411
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014639
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư giới thiệu của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI gửi người trẻ 9
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Youcat 15
PHẦN I: KINH TIN KÍNH  
Dẫn nhập vào Phần I 26
Đoạn I: Tại sao chúng ta tin? 29
Chương 1: Con người hướng mở về Thiên Chúa 30
Chương 2: Thiên Chúa đến gặp gỡ con người 32
Chương 3: Con người đáp lời Thiên Chúa 43
Đoạn II: Kitô hữu tuyên xưng đức tin 47
Chương 1: Tôi tin Thiên Chúa Cha 51
Chương 2: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa 79
Chương 3: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần 105
Tôi tin Hội thánh Công giáo 111
Tôi tin phép tha tội 132
Tôi tin hằng sống vậy 135
PHẦN II: PHỤNG VỤ - BÍ TÍCH  
Dẫn nhập vào Phần II 144
Đoạn I: Thiên Chúa hoạt động trong ta bằng các dấu hiệu thánh 146
Chương 1: Thiên Chúa và phụng vụ 148
Chương 2: Chúng ta cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô như thế nào? 154
Đoạn II: Bảy bí tích của Hội thánh 164
Chương 1: Các bí tích Khai tâm 164
(Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể)  
Chương 2: Các bí tích chữa lành  184
(Sám hối giao hoà và Xức dầu bệnh nhân)  
Chương 3: Các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ 196
(Truyền chức thánh và Hôn phối)  
Chương IV: Các cử hành phụng vụ khác 213
PHẦN III: ĐỜI SỐNG TRONG CHÚA KITÔ  
Dẫn nhập vào Phần III 220
Đoạn I: Ơn gọi của ta trên trần gian 223
Chương 1: Phẩm giá của con người 223
Chương 2: Cộng đồng nhân loại 244
Chương 3: Hội thánh 257
Đoạn II: Mười điều răn 260
Chương 1: Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn 262
Chương 2: Yêu người thân cận như yêu mình 272
PHẦN IV: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO  
Dẫn nhập vào Phần IV 340
Đoạn I: Cầu nguyện trong đời Kitô hữu 346
Chương 1: Thiên Chúa hiện diện bên ta cách nào 346
Chương 2: Nguồn mạch của cầu nguyện 361
Chương 3: Con đường cầu nguyện 367
Đoạn II: Kinh nguyện của Chúa: Kinh Lạy Cha 375
Phụ lục  
Mục lục những từ then chốt 385
Các định nghĩa 394