Youcat. Giáo lý Hội thánh Công giáo cho người trẻ
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Nguyễn Mạnh Đồng
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005327
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007171
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007172
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007198
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010411
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014639
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐOẠN I: Tại sao chúng ta tin. 25
PHẦN 2: PHỤNG VỤ BÍ TÍCH 143