Giáo lý cho người thời nay
Phụ đề: Thánh kinh và Hội thánh
Tác giả: John J. Dietzen
Ký hiệu tác giả: DI-J
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003163
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004773
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
CHƯƠNG I: THÁNH KINH 13
Hội thánh và sách Thánh 15
Thánh Kinh: Tiêu chuẩn của Đức tin 17
Các hình thức văn chương trong Thánh kinh 20
Thánh kinh chỉ dành cho các chuyên gia? 22
Thánh kinh Công giáo và Thánh kinh thệ phản 24
Bản Thánh kinh phổ thông (Vulgata) 26
Nguyên tổ loài người 27
Nhiều Adam, nhiều Eva? 29
Cám dỗ trong vườn địa đàng 31
Con quỉ hay con rắn? 34
Trái đất bao nhiêu tuổi? 35
Vụ nổ vũ trụ (big bang) và tuổi trái đất 36
Tuổi của dòng giống loài người 37
Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ? 39
Tiến hóa "còn hơn là một giả thuyết" 46
Tiến hóa và linh hồn 44
Thần học có dựa trên khoa học không? 46
Ngôi vị nào là Đấng tạo hóa? 48
Ông Mô sê và 5 cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh 51
Ông Nô ê và chiếc tàu 53
Cụ tổ Abraham ngoại tình? 55
Chuyện nàng Rachel 56
Tại sao có những cái "uế tạp" 58
Cắt bì 59
Dân Israel có thuộc về dân Do thái không? 61
Yave là ai? 62
Các sách Thánh kinh 63
Chương và câu 66
Việc biên soạn Tân ước 66
Ai viết các sách Tin mừng? 67
Tại sao Tin mừng Mattheu là cuốn sách đầu tiên của Tân ước? 68
Ngôn ngữ bao hàm giới tính trong Thánh kinh 70
Giải thích Tin mừng 73
Đức Maria trọn đời đồng trinh 77
Thánh Danh Đức Giêsu 79
Đức Giêsu trong văn chương Rôma 80
Có phải Chúa Giêsu sinh vào ngày 25-12 không? 82
Ba vua là người ở đâu? 84
"Đức Giêsu lịch sử" 85
Đức Giêsu có biết mình là Thiên Chúa không? 88
Đức Giêsu có phải học hành không? 91
Phải chăng Đức Giêsu chỉ giả bộ là người? 93
Lời nói của Đức Giêsu 95
Trên Thập giá, phải chăng Đức Giêsu thất vọng? 97
Đức Giêsu có sống lại từ cõi chết không? 100
Thân thể Phục sinh của Đức Giêsu 103
Một trong hai môn đệ làng Emmaus là phụ nữ? 106
Chế độ nô lệ trong Thánh kinh 107
Ơn nói tiếng lạ 108
Thánh Phaolo có tin rằng ngày tận thế gần kề? 110
Thiên niên kỷ 111
Trận chiến cuối cùng 112
Ngày tận thế 113
Phải bảo thủ và vệc giải thích Thánh kinh 114
"Chuyện đó ở chỗ nào trong Thánh kinh?" 117
CHƯƠNG II: GIÁO HỘI 121
Dân Thiên Chúa 123
Chức linh mục của giáo dân 124
"Hội thánh duy nhất, chân thật?" 126
Các kinh tin kính 128
Các Công đồng chung 131
Thần học hay tín điều? 133
Các nhà thần học đang làm gì? 135
Huấn quyền là gì? 136
Ơn bất khả ngộ (không thể sai lầm) 138
Dân chúng bầu Đức Giáo hoàng? 140
Nữ giáo hoàng? 141
Giáo hoàng có gia đình? 142
Ngụy giáo hoàng 143
Tại sao Đức Giáo hoàng lại ở Ý? 144
Nếu Đức Giáo hoàng trở nên bất lực 145
Các Kitô hữu đầu tiên có linh mục không? 147
Linh mục lập gia đình 148
Mục sư đã lập gia đình trở lại công giáo được thụ phong linh mục 150
Lịch sử vấn đề độc thân 152
Cổ trắng Rôma có từ bao giờ? 154
Hôn nhân bất hợp pháp và chức linh mục 156
Phó tế và thánh chức 156
Nhiệm vụ của phó tế vĩnh viễn 158
Phụ nữ muốn làm linh mục 160
Vai trò phụ nữ trong Hội thánh 163
Cái nhìn ngày xưa về phụ nữ  
Thuộc về một giáo xứ 169
Có thể đổi giáo xứ được không? 170
Giáo luật là gì? 173
Các điều răn của Hội thánh 175
Các cộng đoàn tu trì 176
Người khuyết tật có thể đi tu không? 178
Các tu hội đời 179
Khi người công giáo rời bỏ Hội thánh 180
Ơn cứu độ ngoài Hội thánh? 182
Làm thế nào để trở nên một người Công giáo tốt? 185
Tăng trưởng trong sự hiểu biết Công giáo 189
Hội thánh có thay đổi không? 191
Vạ tuyệt thông 193