Cẩm nang giáo dục theo tinh thần Kitô giáo
Nguyên tác: Eduquerun enfant
Tác giả: Joseph Duhr, SJ
Ký hiệu tác giả: DU-J
Dịch giả: Lm. Lã Thanh Lịch
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001562
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 539
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
PHẦN I: MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC 19
I. Định nghĩa giáo dục  21
II. Thực hành lời định nghĩa 26
TIẾT I: HUẤN LUYỆN CON NGƯỜI 26
Chương I: Huấn luyện đời sống cá nhân 28
Khoản I: Sống là làm chủ mình 28
Khoản II: Sống là tăng trưởng 42
Khoản III: Sống là thắng vượt  87
Chương II: Giáo dục về ý thức xã hội 95
Khoản I: Ý thức xã hội cần thiết 95
Khoảng II: Muốn lo cho người khác thì cần có những nhiệm vụ nào 97
Chương III: Đào tạo người Kitô hữu 116
Khoảng I: Ý thức tôn giáo 116
Khoản II: Ý thức công giáo 135
TIẾT II: ĐÀO TẠO CON NGƯỜI NÀY 144
Chương I: Giáo dục thích nghi 144
Chương II: Lý do của lối giáo dục thích nghi 146
Chương III: Muốn thích nghi cần phải có gì? 150
Kết Luận Phần I: Lớn lao và tốt đẹp của việc giáo dục 155
PHẦN II: BẦU KHÍ GIA ĐÌNH THUẬN LỢI 157
Chương I: Những bậc cha mẹ cao thượng và hào hiệp 159
Chương II: Phấn khởi mùa xuân 173
Kết luận phần II 204
PHẦN III: XỬ DỤNG UY QUYỀN 207
Chương I: Bản tính uy quyền 209
Khoản I: Nguyên nhân và trọng đại của uy quyền 209
Khoản II: Khủng hoảng hiện nay của uy quyền 211
Chương II: Cần thiết của uy quyền 224
Chương III: Những đức tính của uy quyền 231
Khoản I: Giá trị đời sống  232
Khoản II: Cương quyết 234
Khoảng III: Lòng nhân hậu 250
Chương IV: Nhiệm vụ của uy quyền 277
Khoảng I: Cai quản 277
Khoảng II: Uốn nắn 281
Khoản III: Lôi kéo 309
PHẦN IV: NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA GIÁO DỤC 315
Chương I: Thời kỳ trước khi sinh 319
Chương II: Trẻ sơ sinh 325
Khoản I: Nuôi dưỡng đứa trẻ 326
Khoảng II: Che trở đứa trẻ 329
Khoản III: Bắt vào kỷ luật 331
Chương III: Giác quan thức tỉnh 352
Khoảng I: Thái độ chủ quan 353
Khoản II: Những phương thế 360
Khoản III: Mục đích và kết quả phải nhắm tới  370
Chương V: Ý chí thức tỉnh 383
Khoản I: Bản chất của đứa trẻ 383
Khoản II: Tướng mạo tâm linh 384
Khoản III: Huấn luyện đứa trẻ 398
Chương VI: Con tim thức tỉnh 415
Khoản I: Người thanh niên 415
Khoản II: Người thanh nữ  444
Kết luận chung 525
Mục lục 535