Hướng dẫn học sinh đi vào Thánh Kinh
Tác giả: Bùi Hữu Thư
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003925
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Lời giới thiệu 9
Lời mở đầu 10
Bài 1: Đọc Thánh Kinh 14
Bài 2: Tuyên đọc Tin Mừng 20
Bài 3: Kể các câu chuyện Thánh kinh 22
Bài 4: Diễn xuất câu chuyện Thánh kinh 25
Bài 5: So sánh Thánh Kinh với đời sống thực tại 28
Bài 6: Liên kết Thánh Kinh với nghệ thuật 31
Bài 7: Chia sẻ những xúc động của bản thân về Thánh kinh 33
Bài 8: Viết lại các kinh nguyện trong Thánh kinh 35
Bài 9: Sưu khảo những đề tài Thánh kinh 37
Bài 10: Tạo dựng những tác phẩm nghệ thuật về Thánh kinh 40
Bài 11: Thêm sự hài hước vào việc học Thánh kinh 45
Bài 12: Các bài hát dựa trên Thánh kinh 48
Bài 13: Phụng vụ theo Thánh kinh 50
Bài 14: Nhớ thuộc lòng để nắm vững tài liệu 52
Bài 15: Thảo luận về Thánh kinh để tìm hiểu 55
Bài 16: Viết về lời Chúa 60
Bài 17: Cầu nguyện dùng Thánh kinh 64
Bài 18: Giả tạo dựng lại các biến cố trong Thánh kinh 69
Bài 19: Sưu tầm các tài liệu liên quan đến Thánh kinh 71
Bài 20: Một chương trình để học tập hữu hiệu hơn 73
Bài 21: Các trò chơi Thánh kinh 77
Bài 22: Sắp đặt các trạm học tập có các hoạt động Thánh kinh 80
Bài 23: Các tài liệu thính thị để thúc đẩy việc học Thánh kinh 84
Bài 24: Bài học Thánh kinh dùng máy điện toán 88
Bài 25: Cử hành Lời Chúa 90
Bài 26: Áp dụng Lời Chúa vào đời sống 92
CÁC PHỤ BẢN  
Phụ bản A: Tìm các từ trong Thánh kinh 100
Phụ bản B: Vị vua lớn nhất của Itrael 102
Phụ bản C: Hình vẽ kể chuyện người con hoang đàng 104
Phụ bản D: Vở kịch về hoàng hậu Ét-te 105
Phụ bản E: Abraham, Tổ phụ chúng ta 113
Phụ bản G: Chuyện sáng thế theo lớp sáu 115
Phụ bản H: Bài hướng dẫn cho hiến chế về Mạc khải 118
Phụ bản I: Những biểu tượng cho cậy Giê sê 122
Phụ bản K: Cây Giê sê 123
Phụ bản L: Các động tác Phụng vụ cho Kinh Lạy Cha 124
Phụ bản M: Các bài thơ Thánh kinh 126
Phụ bản N: Một kiểu mẫu suy nguyện 128
Phụ bản O: Một bữa ăn Seder 131
Phụ bản P: Ô chữ Thánh kinh 136
Phụ bản Q: Giải đáp ô chữ Thánh kinh 140
Phụ bản R: Phim ảnh về Giô na 141
Phụ bản S: Hình cắt dùng máy chiếu trên tường 142
Phụ bản T: Kiểu mẫu chữ Calligraphy 143
Phụ bản U: Các tấm thẻ ấn định các nhóm Kineposium 144
Phụ bản V: Buổi cầu nguyện Lời Chúa 145