Giáo dục hôm nay, Giáo hội và xã hội ngày mai
Phụ đề: Tìm hiểu và ứng dụng thư chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tác giả: Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000977
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005024
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008253
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO "Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai" 11
Việt Nam 29
BÀI HAI: Nền tảng giáo dục Kitô giáo Chúa Cha và Chúa Con 36
BÀI BA: Nền tảng giáo dục Kitô giáo Chúa Thánh Thần và Hội Thánh 45
BÀI BỐN: Hiện tình giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam những dấu hiệu lạc quan 52
BÀI NĂM: Hiện tình giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam - những mối quan ngại 60
BÀI SÁU: Định hướng giáo dục Kitô giáo là một sứ mạng mang tính phổ quát 70
Kitô giáo 79
BÀI TÁM: Định hướng giáo dục Kitô giáo môi trường giáo dục 88
BÀI CHÍN: Định hướng giáo dục Kitô giáo tính toàn diện của giáo dục Kitô giáo 99
về giáo dục Kitô giáo 110
BÀI ĐỌC THÊM 116
Bài một: Đọc thư chung HĐ Giám mục Việt Nam 2007: Gương sáng 117
Bài hai: Đào tạo luân lý và tôn giáo trong giáo dục 122