Giáo lý tổng quan và diễn giải
Phụ đề: Phần tín lý của sách Giáo lý
Tác giả: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013405
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013406
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
Bài 1: Mạc khải (1): Thiên Chúa tỏ lộ chính mình 11
Bài 2: Mạc khải (2): Thiên Chúa tỏ lộ các chân lý cứu độ 19
Bài 3: Đức Tin (1): Bản chất 27
Bài 4: Đức Tin (2): Một số đặc tính 33
Bài 5: Kinh Thánh (1): ý nghĩa, lính hứng và chân lý 40
Bài 6: Kinh Thánh (2): quy điển và giải thích 49
Bài 7: Thánh Truyền 55
Bài 8: Huấn quyền 62
Bài 9: Thiên Chúa hiện hữu 69
Bài 10: Thiên Chúa duy nhất 77
Bài 11: Thiên Chúa Ba Ngôi (1): ý nghĩa và nguồn gốc của tín điều 85
Bài 12: Thiên Chúa Ba Ngôi (2): diễn tả thần học 91
Bài 13: Thiên Chúa Ba Ngôi (3): hệ luận thần học 100
Bài 14: Sáng tạo (1): nền tảng Kinh Thánh và lý do 108
Bài 15: Sáng tạo (2): đặc tính, các thiên thần và một số vấn nạn 116
Bài 16: Con người (1): hình ảnh Thiên Chúa và thực thể xác hồn 127
Bài 17: Con người (2): nam nữ và tình thân với Thiên Chúa 135
Bài 18: Nguyên tội (1): nguồn gốc giáo lý và đặc tính 141
Bài 19: Nguyên tội (2): hậu quả và một số vấn nạn 149
Bài 20: Chúa Giêsu Kitô (1): nhân vật lịch sử 158
Bài 21: Chúa Giêsu Kitô (2): mầu nhiệm Làm người 168
Bài 22: Chúa Giêsu Kitô (3): các mầu nhiệm trong cuộc đời Ngài 176
Bài 23: Chúa Giêsu Kitô (4): mầu nhiệm Phục sinh 184
Bài 24: Chúa Thánh Thần (1): căn tính và tương quan với Chúa Giêsu 192
Bài 25: Chúa Thánh Thần (2): trong đời sống của Giáo hội và của Kitô hữu 200
Bài 26: Giáo hội (1): bản chất và sứ mạng 212
Bài 27: Giáo hội (2): tiến trình hình thành và bốn đặc tính 212
Bài 28: Mẹ Maria 218
Bài 29: Các bí tích (1): bản chất và nguồn gốc 227
Bài 30: Các bí tích (2): hiệu lực, ý nghĩa, điều kiện và hệ luận của việc cử hành 234
Bài 31: Cánh chung (1): bản chất và nội dung 242
Bài 32: Cánh chung (2): một số vấn nạn 249