Catéchisme de l' Église catholique
Tác giả: Catholic Church
Ký hiệu tác giả: CH-C
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006900
Nhà xuất bản: Mame/ Plon
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 27
Số trang: 676
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích