Phụ trợ học hỏi giáo lý Công giáo
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Hòa Kiên
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002003
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014866
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức giám mục phụ tá 3
Thư ngỏ cùng các bạn giảng viên, học hỏi giáo lý 4
Cách thực hiện 5
Bài mở đầu 6
Bài 1: Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa 7
Bài 2: Thiên Chúa mạc khải con người 9
Bài 3: Cách lưu truyền mạc khải 11
Bài 4: Kinh Thánh - sách ghi Lời Chúa 13
Bài 5: Con người đáp lại lời Thiên Chúa 17
Bài 6: Thiên Chúa duy nhất 19
Bài 7: Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần 21
Bài 8: Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và quan phòng 23
Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người 25
Bài 10: Sa ngã 27
Bài 11: Chúa Giêsu Kitô con Một Thiên Chúa 28
Bài 12: Con Thiên Chúa làm người 30
Bài 13: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu 31
Bài 14: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 33
Bài 15: Chúa Giêsu sống lại và lên trời 35
Bài 16: Chúa Giêsu sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết 37
Bài 17: Chúa Thánh Thần 39
Bài 18: Hội thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 41
Bài 19: Đặc tính của Hội thánh 43
Bài 20: Tổ chức Hội thánh 45
Bài 21: Lịch sử Hội thánh Công giáo Việt Nam 46
Bài 22: Hiệp thông giữa các thánh 49
Bài 23: Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Hội thánh 51
Bài 24: Ơn tha tội 53
Bài 25: Ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu 55
Bài 26: Phụng vụ 59
Bài 27: Mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích 61
Bài 28: Hội thánh cử hành phụng vụ 63
Bài 29: Bí tích Thánh tẩy 64
Bài 30: Bí tích Thêm sức 67
Bài 31: Bí tích Thánh Thể 69
Bài 32: Thánh lễ 71
Bài 33: Bí tích Hòa giải 73
Bài 34: Bí tích Xức dầu bệnh nhân 76
Bài 35: Bí tích Truyền chức thánh 78
Bài 36: Bí tích hôn phối 80
Bài 37: Ơn kêu gọi 83
Bài 38: Phụ các bí tích 86
Bài 39: Con người là hình ảnh Thiên Chúa 87
Bài 40: Tự do của con người 89
Bài 41: Trách nhiệm luân lý 91
Bài 42: Lương tâm 92
Bài 43: Nhân đức 94
Bài 44: Nhân đức đối thần 97
Bài 45: Tội lỗi 100
Bài 46: Con người và xã hội 102
Bài 47: Tham gia đời sống xã hội 104
Bài 48: Công bằng xã hội 106
Bài 49: Luật luân lý 108
Bài 50: Ơn Chúa 111
Bài 51: Hội thánh là Mẹ, là Thầy 113
Bài 52: Điều răn 1: Thờ phượng kính mến Thiên Chúa 115
Bài 53: Điều răn 2: Tôn kính danh Thánh Chúa 117
Bài 54: Điều răn 3: Thánh hóa ngày chúa nhật 119
Bài 55: Điều răn 4: Thảo kính cha mẹ 121
Bài 56: Điều răn 5: Tôn trọng sự sống 123
Bài 57: Điều răn 6: Không làm sự dâm ô 125
Bài 58: Điều răn 7: Giữ sự công bằng 128
Bài 59: Điều răn 8: Tôn trọng sự thật 130
Bài 60: Điều răn 9: Giữ tư tưởng trong sạch 132
Bài 61: Điều răn 10: Không tham của người 134
Bài 62: Kinh nguyện trong lịch sử 136
Bài 63: Truyền thống cầu nguyện 138
Bài 64: Đời sống cầu nguyện 140
Bài 65: Kinh Lạy Cha 142
Bài 66: Lạy Cha, chúng con ở trên trời 143
Bài 67: Bảy lời nguyện xin 145
Phụ lục 1-3: Các bài giảng Đức cha Hồ Ngọc Cẩn 147
Phụ lục 4-5: Tuyên ngôn nhân quyền 153
Phụ lục 6: 157
Mục lục bài số 164
Mục lục "ngược dòng lịch sử" 166