Catéchisme pour adultes
Phụ đề: L'Alliance de Dieu avec les hommes
Tác giả: Les évêques de France
Ký hiệu tác giả: EVEQ
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004143
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 24
Số trang: 450
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004437
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 24
Số trang: 450
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích