Aux sources du catéchisme histoire sainte et liturgie
Tác giả: J. Colomb, P.S.S.
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012441
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 21
Số trang: 325
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích