Manuel du catéchisme Biblique
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011947
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 23
Số trang: 347
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích