Catechismo della chiesa cattolica
Tác giả: Libreria Editrice Vaticana
Ký hiệu tác giả: LIBR
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003791
Nhà xuất bản: Leonardo International
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 19
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích