Giáo lý cho người thời nay
Phụ đề: Bí tích Thánh Thể, Bí tích Rửa tội và Thêm sức
Nguyên tác: Answers to the most common questions about catholicism
Tác giả: John J. Dietzen
Ký hiệu tác giả: DI-J
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 268 - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008368
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008369
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009965
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 3: THÁNH LỄ  
“Thánh Lễ” và “Thánh Thể”, hai hay một? 12
Tại sao các Thánh Lễ khác nhau? 13
Phụng vụ đa văn hóa 15
Tại sao gọi Thánh Lễ là một cuộc tưởng niệm? 16
Phải chăng Đức Giêsu dâng hy lễ duy nhất? 17
Theo kịp Giáo Hội trong Thánh Lễ 19
Ngày Sabbath đổi thành ngày Chúa Nhật? 21
Bỏ Thánh Lễ có tội không? 22
Có cần Thánh Lễ chiều thứ bảy không? 23
Giờ cử hành Thánh Lễ chiều thứ bảy 24
Thánh Lễ và Hiệp Lễ cho người cao tuổi 25
Thánh Lễ cầu cho giáo dân  26
Thánh Lễ trên TV và luật buộc ngày Chúa Nhật 27
Luật tham dự Thánh Lễ ngày lễ buộc 28
Thánh Lễ tại tư gia 29
Bổng lễ và ý lễ 30
Một Thánh Lễ, nhiều bổng lễ 32
Thánh Lễ thời Đức Giáo Hoàng Piô V bị coi thường 33
Thánh Lễ cầu cho người đã qua đời 35
Những Thánh Lễ “được đặc ân”? 36
Tại sao ngày xưa Thánh Lễ cử hành bằng tiếng Latin? 37
Linh mục là người “chủ tọa” hay “cử hành”? 39
Người khuyết tận tham dự Thánh lễ 41
Linh mục và bổn phận dâng lễ 42
Đèn, nến trong Thánh lễ 43
Xông hương, Phiền toái cho vấn đề hô hấp! 44
Chén thánh 44
Vị trí nhà tạm 45
Đá thánh trên bàn thờ 47
Âm nhạc trong Phụng vụ 48
Giữ những bài hát quen thuộc trong Phụng vụ 50
Đứng, qùy, hay ngồi? 52
Nói thêm về tư thế trong Thánh lễ 53
Cúi đầu hay quỳ gối? 54
Rước nhập lễ là tôn vinh Linh mục? 55
Tại sao Linh mục hôn bàn thờ? 57
Tôn kính Phúc âm 58
Hát Alleluia 58
Nắm tay khi đọc kinh Lạy Cha 59
Nghe hay đọc Sách thánh? 60
Kinh Tin Kính có cần thiết không? 61
"Chúa Thánh Thần là Chúa" 62
Lời thánh hiến (truyền phép) của Chúa Giêsu 63
"Mọi người" hay "nhiều người"? 63
Vinh tụng ca hay Amen 65
Chúc bình an 66
Rung chuông trong Thánh lễ 68
Biến thể 69
Sự hiện diện thực sự sau Thánh lễ 71
CHƯƠNG 4: HIỆP LỄ  
Hiệp lễ dưới hai hình? 74
Chúc lành khi hiệp lễ 77
Thánh Thể cũng là dấu chỉ và biểu tượng? 79
Hiệp lễ bằng cách "chấm" 82
Uống chung một chén, nguy cơ lây nhiễm AIDS? 83
Hiệp lễ tại nhà trong Tuần thánh? 85
Tuyển chọn thừa tác viên Thánh Thể 86
Giữ chay trước khi Hiệp lễ 87
Bệnh nhân hiệp lễ với Máu Thánh 88
Bánh dùng trong Thánh Thể 89
Phản ứng với bột mỳ ngăn cản Hiệp lễ? 91
Có nên thường xuyên Hiệp lễ không? 93
Hiệp lễ mấy lần trong một ngày? 95
Hiệp lễ lần đầu trước khi xưng tội 96
Trẻ sơ sinh có thể hiệp lễ? 99
Người bị hôn mê có thể Hiệp lễ không? 100
Hiệp lễ thiêng liêng 101
Các mảnh vụn Bánh thánh 102
Chỉ nên để Linh mục cho Hiệp lễ? 103
Hiệp lễ bằng lưỡi 106
Linh mục nên hiệp lễ sau cùng? 107
Hiệp lễ sau khi tái hôn 109
Người “cựu” Công giáo hiệp lễ? 111
Bổn phận “giữ mùa Phục Sinh” 113
Đối xử với lòng nhân ái 114
Hiệp lễ đối với người thiểu năng trí tuệ? 115
Cho người mắc bệnh Alzheimer hiệp lễ? 116
Thánh Thể và thừa tác viên 118
Khi trao Thánh Thể 119
Gọi tên trước khi cho hiệp lễ? 122
Khi Bánh Thánh rơi rớt? 124
CHƯƠNG 5: BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC  
Những điều kiện để đỡ đầu trong Bí tích Rửa Tội 126
Người đỡ đầu trong Bí tích Rửa Tội Công Giáo/Thệ Phản 127
Những người đỡ đầu trong Bí tích Rửa Tội 129
Cha mẹ thiêng liêng nhờ ủy nhiệm 130
Cha mẹ đỡ đầu theo Chính Thống Giáo 132
Cha mẹ đỡ đầu: phải chăng đã lỗi thời? 133
Thay đổi người đỡ đầu 134
Đem trẻ đến nhà thờ sau khi đã được rửa tội 135
Chúc lành sau khi sinh 138
Rửa tội bằng cách dìm xuống nước 140
Cử hành Bí tích Rửa Tội tại nhà? 143
Rửa tội trẻ em là sai? 145
Rửa tội mà cha mẹ em bé không biết 148
Rửa tội mà người cha không đồng ý 149
Có nên hoãn rửa tội không? 149
Rửa tội “ngay lập tức”? 153
Trách nhiệm của cha mẹ 156
Điều gì xảy ra cho trẻ em chưa được rửa tội? 158
Trẻ em không được rửa tội sẽ vào luyện ngục? 160
Cái gì ở lâm bô? 162
Khi cha mẹ rời bỏ Hội Thánh 164
Con cái của những bà mẹ không kết hôn 167
Nhìn nhận phép rửa của anh em Thệ Phản 168
Tên thánh khi rửa tội 170
Đăng ký rửa tội? 170
Chỉ có Giám mục được ban Bí tích Thêm Sức? 174
Người đỡ đầu thêm sức 175
Những nghi lễ bổ sung 176
Cha mẹ là người đỡ đầu? 178
Nhiều hơn một người đỡ đầu thêm sức? 179
Quyết định làm người đỡ đầu 180