Thánh ý Chúa Cha qua Matthêu
Tác giả: Đan sĩ Lê Trung Thành
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014683
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 22
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 1
Lạy Cha ước gì ý cha được thể hiện 2
Đề tài 1: Ôi nhưgx kẻ chúc phúc của Cha Ta 10
Đề tài 2: NHư ở trong quân đội  21
Đề tài 3: Cha biết 27 
Đề tà 4i: Một lớp học không có tháng hè 35 
Đề tài 5: Đấu giá đối với nước trười 46 
Đề tài 6: Hãy thương xót những kẻ bé mọn 53 
Đề tài 7: Tình yêu mù quáng 63 
Đề tài 8: Ngày khai trương cửa hàng 73 
Đề tài 9: Trạm dừng chân của lòng thương xót 82
Thân học 1: Sự hoàn tất 91
Thần học 2: Israel chân chính 95
 Thần học 3: Khải huyền 98
 Thần học 4: Kitô học 105
1. Chúa Giêsu Cứu thế 105
2. Chúa Giêsu con Vua Đavit 106
3. Chúa 107
4. Con Người 108
5. Con Thiên Chúa 110
Sách tham khảo 112
Những chữ viết tắc 114
Mục lục 115