Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu (Chương 4-5). Lối sống đạo mới
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009097
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010437
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG IV  17
PHÂN ĐOẠN I: CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI (3- 7) (Tiếp theo) 17
Tiểu đoạn 3: Đức Giêsu chịu cám dỗ (4.1-11)  17
Tiểu đoạn 4: Đức Giêsu bắt đầu rao giảng, kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (4.12-25) 55
Kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (4.18-25)  90
PHỤ CHƯƠNG  
Phụ chương I: Thánh thánh và đền thờ Giêrusalem 129
Phụ chương II: Hội đường Do Thái 163
Phụ chương III: Hoàn cảnh xã hội thời Đức Giêsu 171
CHƯƠNG V 203
PHÂN ĐOẠN I: CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI (tiếp theo) 203
Tiểu đoạn 5: Hiến chương nước trời (5.1 - 7.29) 203
Đoạn 1: Các mối phúc thật (5.1-12) 210
Đoạn 2: Muối và ánh sáng (5.13-16) 294
Đoạn 3: Kiện toàn lề luật (5.17-6.18) 314
Phụ chương IV: Torah, nền tảng đạo đức và khôn ngoan Do thái giáo 435
Mục lục 455