Exegetical Comentary on the New Testament
Phụ đề: Matthew
Tác giả: Grant R. Osborne
Ký hiệu tác giả: OS-G
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008413
Nhà xuất bản: Zondervan
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 1154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích