Tin mừng theo Thánh Matthêu
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000475
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích