Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu (Chương 15-22)
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009100
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 375
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013090
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 375
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 15 13
Tranh luận về truyền thống tiền nhân 14
Về trong sạch và uế tạp 23
Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan 31
Chúa Giêsu chữa nhiều bệnh nhân ven bờ biển 40
Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai 42
Vấn đề có một hay hai lần hóa bánh 42
CHƯƠNG 16  
Do Thái xin Đức Giêsu làm dấu lạ 48
Men biệt phái và bè Sađốc 51
Phêrô tuyên tín về Chúa Giêsu 57
Những vấn đề nảy sinh từ đây 69
Sức lực tấn công của quyền môn âm phủ 74
So sánh uy quyền kinh sư Do Thái với Phêrô 77
Quyền tập thể hay quyền cá nhân? 78
Báo thương khó lần thứ nhất 82
Phản ứng của loài người 84
Mà cứu độ thế nào? 84
Theo Chúa Giêsu 90
Vậy Đức Giêsu đã làm gì để…ta được sự sống? 105
Phải làm cách nào để nhập vào trong Chúa 106
CHƯƠNG 17 109
Nhìn chung 111
Chúa Giêsu biến hình trên núi 111
Về ý nghĩa cuộc biến hình 113
Về Elia sẽ đến lại 123
Đứa trẻ bị kinh phong 127
Báo thương khó lần thứ hai 133
Nộp thuế Đền thờ 134
CHƯƠNG 18 141
Sinh hoạt trong Hội thánh 142
Ai lớn hơn 142
Đừng làm dịp vấp phạm 142
Con chiên lạc 152
Sửa lỗi cho nhau thế nào 158
Cùng nhau cầu nguyện 167
Tha thứ cho nhau 169
Ví dụ người bầy tôi ác nghiệt 170
CHƯƠNG 19 183
Đảo ngược các giá trị nhân sinh 184
Vấn đề ly dị 184
Vấn đề khiết tịnh 194
Đức Giêsu và các trẻ em 202
Người thanh niên giàu có 206
Mối nguy hiểm do của cải 214
Phần thưởng những kẻ từ bỏ mọi sự 221
CHƯƠNG 20 227
Vị trí của chương này 229
Thợ làm vườn nho 229
Báo thương khó lần thứ 3 240
Mẹ các con ông Dêbêđê 241
Kẻ làm đầu phải làm tôi 242
Vào Giêrusalem và tranh luận 251
Hai người mù 252
CHƯƠNG 21 255
Nhìn chung 256
Khải hoàn vào thành Giêrusalem 258
Xây dựng lại cuộc rước ấy 263
Đuổi quân buôn bán ra khỏi Đền thờ 266
Cây vả bị chúc dữ 272
Chất vấn về quyền 275
Ví dụ hai người con 279
Vị trí của dụ ngôn "hai người con" 280
Lũ đàng điếm 287
Dụ ngôn những tá điền sát nhân 290
Ví dụ của dụ ngôn 291
Thắc mắc 300
CHƯƠNG 22 307
Ví dụ của dụ ngôn tiệc cưới 309
Vấn đề trừng phạt 314
Những điều nên nhớ 315
Tiệc cưới của Hội thánh là tiệc Thánh Thể 324
Nộp thuế cho hoàng đế 326
Thầy dạy đường lối của Thiên Chúa 331
Hãy trả của Hoàng đế cho Hoàng đế 335
Vấn đề kẻ chết sống lại 338
Bản chất của thế giới bên kia 345
Điều răn thứ nhất 347
Chúa Kitô là con và là Chúa của Đavit 357
Mục lục 361