Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu (Chương 23-28). Đức Chúa đau khổ và vinh quang
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003817
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009101
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 23 13
Án trên thế giới Do Thái 13
Biệt phái giả hình và háo danh 15
Hạch tội ký lục và biệt phái 31
Tội lỗi và hình phạt 32
Cảnh báo Giêrusalem 43
CHƯƠNG 24 48
Đoạn nhập đề 50
Các điềm báo 51
Tận số của Giêrusalem 62
Cuộc quang lâm của Con người 68
Hiện tượng ngày quang lâm 68
Ví dụ cây vả 74
Hãy tỉnh thức 79
Ví dụ người quản gia 87
CHƯƠNG 25 93
Ví dụ mười trinh nữ 93
Ví dụ nén vàng 105
Phát xét cùng tận 118
CHƯƠNG 26  
1. Cuộc khổ nạn 133
Nhà cầm quyền Do Thái mưu sát Đức Giê su 134
Xức dầu tại Bêthania 135
Giuđa mưu phản 135
Dọn lễ vượt qua 147
Báo việc Giuđa bội phản 147
Lập phép Thánh Thể 147
Báo việc Phêrô chối Thầy 167
Tại vườn Ghetsemani 167
Đức Giê su bị bắt 180
Trước Đại hội đồng Do Thái 187
Phêrô chối Thầy 203
CHƯƠNG 27 212
2. Sống lại 287
Chuyển qua toà án La Mã 212
Giuđa tự vẫn 212
Ra trước toà án Rôma 221
Triều thiên gai 239
Đóng đinh Thập giá 243
Đức Giê su bị sỉ vả trên thập giá 252
Chúa Giê su sinh thì 255
Chúa Giê su được mai táng 271
Lính canh mồ 276
CHƯƠNG 28 287
Mồ trống 288
Chúa hiện ra cho các phụ nữ 288
Vài nhận định đầu hết 288
Quân lính phao tin thất thiệt 308
Chúa Giê su hiện ra cho các môn đồ 310
Phần I - Lời mạc khải 316
Phần II - Lời ra lệnh 320
Phần III - Lời hứa hẹn 330
Mục lục 335