The Gospel of Matthew
Tác giả: R.T. France
Ký hiệu tác giả: FR-R
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004638
Nhà xuất bản: Wm. B. Eerdmans Publishing
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 1169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích