Đọc Tin mừng theo thánh Matthêu (Chương 8-14)
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009099
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013091
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 424
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 8:  15
Chữa người bệnh phong 16
Chữa tên hầu của viên bách quản 22
Chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô 31
Tóm lược các phép lạ chữa lành 33
Những đòi hỏi của Chúa nơi môn đồ 37
Dẹp yên sóng gió 46
Những người bị quỷ ám ở Gadara 53
CHƯƠNG 9 63
Chữa người bất toại 64
Matthêu được kêu gọi 74
Chúa Giêsu dùng bữa với người tội lỗi 75
Khi nào môn đồ sẽ ăn chay 83
Người phụ nữ băng huyết được lành và con gái một người đầu mục được sống lại 93
Hai người mù được chữa lành 100
Người quỷ ám câm 104
Tình cảnh khốn quẫn của dân chúng 106
CHƯƠNG 10 113
Chọn 12 Tông đồ và ban chỉ thị cho sứ vụ đầu tiên 114
Những chỉ thị truyền giáo lấy từ sứ vụ sau Phục sinh 136
Một ít lời nhắn nhủ:  
Hãy mạnh dạn mà giảng đạo công khai 145
Chúa Giêsu gây chia rẽ 155
Sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa 157
Kết thúc những chỉ thị truyền giáo 166
CHƯƠNG 11  
Chúa Giêsu phê phán về người đồng thời 183
Chúa Giêsu chúc dữ cho các thành quanh Biền Hồ 186
Mặc khải cho người hèn mọn. Chúa Giêsu - Thầy nhân hậu 189
CHƯƠNG 12  
Môn đồ bứt lúa ngày Hưu lễ 212
Chúa Giêsu chữa người bại tay ngày Hưu lễ 224
Chúa Giêsu, Tôi tớ Giave 228
Chúa Giêsu và Beldebun 233
Miệng nói vạch tội đáy lòng 249
Dấu lạ Giôna 251
Thần ô uế trở về ám hại 257
Anh em đích thật của Chúa 260
CHƯƠNG 13 271
CÁC DỤ NGÔN MẶC KHẢI NƯỚC TRỜI  
Ví dụ cỏ lùng 297
Ví dụ hạt cải 303
Ví dụ men bột 304
Giải thích ví dụ cỏ lùng 311
Ví dụ kho tàng và viên ngọc 322
Ví dụ lưới cá 323
Kết luận các ví dụ 325
Đức Giêsu viếng Nazaret 335
CHƯƠNG 14  
Hêrôđê và Chúa Giêsu 346
Gioan Tẩy giả bị trảm quyết 346
Phép lạ làm bánh ra nhiều lần thứ nhất 351
Chúa Giêsu đi trên mặt biển, Phêrô xin đến với Ngài 369
Tại vùng Ghenesaret 370
Mục lục 389