Concordance analytique des quatre évangiles
Tác giả: René des Chenais
Ký hiệu tác giả: CH-R
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011391
Nhà xuất bản: Tous droits ré servés
Năm xuất bản: 1910
Khổ sách: 24
Số trang: 539
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích