L'Evangile de Mathieu
Phụ đề: Homélies Année A
Tác giả: Louis Monloubou
Ký hiệu tác giả: MO-L
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012836
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1977
Khổ sách: 19
Số trang: 300
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích