Wisdom in the Christology of Matthew
Tác giả: Frances Taylor Gench
Ký hiệu tác giả: GE-F
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003581
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích