L'évangile selon Matthieu
Tác giả: W. Trilling
Ký hiệu tác giả: TR-W
DDC: 226.2 - Tin mừng thánh Matthêu
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006897
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích