Thần học Tân ước. Thần học về Tin mừng Mátthêu
Nguyên tác: The Testtament Theology. The Theology of the Gosped of Matthew
Tác giả: Ulrich Luz
Ký hiệu tác giả: LU-U
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014462
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014463
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0014464
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích