The Gospel According to Matthew
Tác giả: W. F. Albright, C. S. Mann
Ký hiệu tác giả: AL-W
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 26
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004596
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích