The Theology of the Gospel of Matthew
Tác giả: Ulrich Luz
Ký hiệu tác giả: LU-U
DDC: 230.046 26 - Thần học theo Truyền thống
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005119
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích