The New Testament Study Bible Matthew
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003607
Nhà xuất bản: R.R. Donnelley and Sons
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích