The Gospel of Matthew
Phụ đề: Question by Question
Tác giả: John O'Grady
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003742
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích